Υπηρεσία Εξετάσεων
Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέμα Αρχείο
Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 (Τόμος Α')
Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 (Τόμος Β') - 49MB
Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 (Τόμος Γ') - 35MB

Στους τόμους Β' και Γ' περιλαμβάνεται η φετινή εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των τελευταίων εξετάσεων ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές αντίστοιχα.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού