Υπηρεσία Εξετάσεων
Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων


Στους τόμους Β' και Γ' περιλαμβάνεται η φετινή εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των τελευταίων εξετάσεων για τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές αντίστοιχα.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού