Υπηρεσία Εξετάσεων
Οδηγοί Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Τόμος Α 31/01/2020
Τόμος Β 31/01/2020
Τόμος Γ 31/01/2020
Αναθεωρημένη Ύλη Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 05/05/2020
Τελικό Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 18/05/2020
Αναθεωρημένη Ύλη Χημείας Παγκύπριων Εξετάσεων 2020 05/05/2020

Στους τόμους Β' και Γ' περιλαμβάνεται η φετινή εξεταστέα ύλη και τα εξεταστικά δοκίμια των τελευταίων εξετάσεων ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια για τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές αντίστοιχα.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας