Υπηρεσία Εξετάσεων
Αναθεωρημένη Ύλη Παγκύπριων Εξετάσεων

Κωδικός Θέμα Αρχείο
1Νέα Ελληνικά
4Ιστορία
5Λατινικά
6Αγγλικά
7Γαλλικά
8Γερμανικά
9Ιταλικά
10Ισπανικά
11Τουρκικά
15Πληροφορική
19Χημεία
21Βιολογία
22Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
23Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο
24Οικονομικά
25Λογιστική
26Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.)
32Πρακτική Δοκιμασία (Μόνο πρόσβαση)
36Αρχαία Ελληνικά
37Μαθηματικά Κατεύθυνσης
38Φυσική
39Σχεδιασμός και Τεχνολογία
40Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Μόνο πρόσβαση)
41Ρωσικά
42Οικιακή Οικονομία
43Μαθηματικά Κοινού Κορμού
44Εικαστικές Εφαρμογές
45Μουσικές Σπουδές (Μόνο πρόσβαση)
46Γραφικές Τέχνες
47Φυσική 4ωρο Τεχνικών Σχολών
50Μαθηματικά Π. Κ. 2ωρο Τεχνικών Σχολών
51Αγγλικά 2ωρο Τεχνικών Σχολών
52Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών
53Φυσική 2ωρο Π.Κ. Τεχνικών Σχολών
54Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
59Θέματα Τέχνης
60Δίκτυα
63Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
64Μουσική
67Γραφιστικές Εφαρμογές
68Θεατρολογία
70Εφαρμογές Πληροφορικής
71Εμπορικά - Μάρκετινγκ
73Λογική - Φιλοσοφία
74Λογοτεχνία
400Μηχανική και Κατασκευές Τ.Σ. (Θ.Κ.)
402Μεθοδολογία μελέτης και σχεδίασης βιομηχανικού προϊόντος ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
404Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Θ.Κ.)
405Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
409Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
410Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
413Ποιότητα και Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
414Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
450Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών Τ.Σ. (Θ.Κ.)
452Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
453Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
457Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
458Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
459Εφαρμογές Προγραμματισμού ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
462Αρχές Προώθησης και Πωλήσεων Τ.Σ. (Θ.Κ.)
463Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
464Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
466Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοματισμών Τ.Σ. (Θ.Κ.)
500Βιολογική Γεωργία Τ.Σ. (Π.Κ.)
502Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.)
503Μετρήσεις Ποσοτήτων Τ.Σ. (Π.Κ.)
504Γραφικές Τέχνες ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
505Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
506Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
507Σχέδιο Μόδας ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
508Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής Κοσμήματος ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
509Ηλεκτρολογία ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
510Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
511Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.)
513Στοιχεία Μηχανών Τ.Σ. (Π.Κ.)
515Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τ.Σ. (Π.Κ.)
518Λογιστική Τ.Σ. (Π.Κ.)
550Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Τ.Σ. (Π.Κ.)
552Δομικά Υλικά - Τεχνολογία και Εργαστηριακές Εφαρμογές Τ.Σ. (Π.Κ.)
553Στατικό Σχέδιο Τ.Σ. (Π.Κ.)
554Σχέδιο Γραφικών Τεχνών ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
555Σχεδιαστικές Εφαρμογές ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
556Σχέδιο Επίπλου και Αντικειμένων ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
557Μάρκετινγκ Μόδας Τ.Σ. (Π.Κ.)
558Σχεδιασμός Κοσμήματος ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
559Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
560Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
561Τεχνολογία Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί Τ.Σ. (Π.Κ.)
562Τεχνολογία Κομμωτικής Τ.Σ. (Π.Κ.)
564Τεχνολογία Ελασματουργίας, Συγκολλήσεων Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου II Τ.Σ. (Π.Κ.)
565Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
566Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων IΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
567Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων IΙ Τ.Σ. (Π.Κ.)
569Εδεσματολόγιο και Έλεγχος και Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Τ.Σ. (Π.Κ.)
572Μάρκετινγκ Τ.Σ. (Π.Κ.)
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας