Υπηρεσία Εξετάσεων  
Νομοθεσία
Παγκύπριες Εξετάσεις

Θέμα Αρχείο
Ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος 22 (Ι)/ 2006 - Νόμος Περί Παγκύπριων Εξετάσεων
Ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Τροποποιητικός Νόμος του 2007
Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου, Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π 266/ 2009)
Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Θέσεις στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Υπουργική απόφαση για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες. Αρ. Φύλλου 272, 1 Μαρτίου 2007 15/04/2021

Δακτυλογραφία - Στενογραφία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Διατάξεις που διέπουν τις εξετάσεις ελληνικής δακτυλογραφίας και στενογραφίας 15/04/2021

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας