Υπηρεσία Εξετάσεων  
Eξεταστέα 'Υλη

Παγκύπριες Εξετάσεις
Παγκύπριες Εξετάσεις
Πιστοποίηση Γλωσσών
Ελληνική Γλώσσα
Βασική Γνώση Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες/Αλλοδαπούς
Μέτρια Γνώση Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
Πιστοποίηση Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1) - Νέα Δομή με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2017
Πιστοποίηση Άριστης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
Αγγλική Γλώσσα
Πιστοποίηση Καλής Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Πιστοποίηση Πολύ Καλής Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
Πιστοποίηση 'Αριστης Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας