Υπηρεσία Εξετάσεων  
Έντυπα

Διάφορες Εξετάσεις
Αίτηση για εισαγωγή υποψηφίων στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκυπρίων Εξετάσεων)
Αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Επιτηρητών
Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018
Εξετάσεις Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδας
Αίτηση για συμμετοχή στις Εξετάσεις 2018 για διεκδίκηση θέσης στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας
Εξετάσεις Τμήματος Καλών Τεχνών ΤΕΠΑΚ
Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις 2019 για διεκδίκηση θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες-Αλλοδαπούς
Αίτηση για Συμμετοχή στην Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς
Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Μέτριου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
Αίτηση για Συμμετοχή στην Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Μέτριου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
Εξέταση Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Παγκύπριες Εξετάσεις Αρχείο
Αίτηση / Μηχανογραφικό Δελτίο Συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Πριμοδότησης 2019
Πρακτική Δοκιμασία - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις στον Σχολικό Αθλητισμό 2019
Εξουσιοδότηση
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
Βεβαίωση Ατομικών Στοιχείων 2019 (ΚΣΑ02)
ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2)
Βεβαίωση Δικαιώματος Εισαγωγής σε Ανώτατη Σχολή (Ελλήνων Αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων) (Π4)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού