Υπηρεσία Εξετάσεων  
Έντυπα

Διάφορες Εξετάσεις
Αίτηση για εισαγωγή υποψηφίων στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκυπρίων Εξετάσεων)
Αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Επιτηρητών
Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2021
Εξετάσεις Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδας
Αίτηση για συμμετοχή στις Εξετάσεις 2021 για διεκδίκηση θέσης στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας
Εξετάσεις Τμήματος Καλών Τεχνών ΤΕΠΑΚ
Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις 2021 για διεκδίκηση θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)
Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες-Αλλοδαπούς
Αίτηση για Συμμετοχή στην Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Βασικού Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες - Αλλοδαπούς
Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Μέτριου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
Αίτηση για Συμμετοχή στην Εξέταση Πιστοποίησης Γνώσης Μέτριου Επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)
Εξέταση Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Παγκύπριες Εξετάσεις
Αίτηση για Παροχή Διευκολύνσεων
Βοήθημα για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021
Βεβαίωση Ατομικών Στοιχείων Τελειόφοιτων μαθητών Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Εσπερινών Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων Παρομοίου ή Διαφόρου τύπου (Έντυπο ΠΕ 03)
Πρακτική Δοκιμασία 2021- Αίτηση Πριμοδότησης Διακριθέντων Αθλητών/ριών
Πρακτική Δοκιμασία 2021 - Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης για Διακρίσεις σε Σχολικούς Αγώνες
Βεβαίωση Φοίτησης (Π3)
ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης στα Ελληνικά ΑΑΕΙ
Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2)
Βεβαίωση Δικαιώματος Εισαγωγής σε Ανώτατη Σχολή (Ελλήνων Αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων) (Π4)
Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων Διάφορων Εξετάσεων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας