Υπηρεσία Εξετάσεων  
Επικοινωνία

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 8:00π.μ. – 3:00μ.μ.

Παραλαβή αιτήσεων (Ταμείο)
Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 8:00π.μ. – 3:00μ.μ.

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Κοινού
Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή στο τηλέφωνο 22806360
Τηλεομοιότυπο: 22427562

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Για γενικές πληροφορίες ή/και ερωτήσεις είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε το γενικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας: yp_exetaseon@moec.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Υπηρεσία Εξετάσεων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού