Υπηρεσία Εξετάσεων  
Αποτελέσματα

Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας  
Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018
 
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων  
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2018
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2017
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2016
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2014
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2013
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2012
 
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων - ΑΑΕΙ Κύπρου
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2016
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2015
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2014
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2013
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2012
 
Σχολές Καλών Τεχνών
Αποτελέσματα
 
Πιστοποίηση Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Αποτελέσματα
 
Δακτυλογραφία - Στενογραφία
Αποτελέσματα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού