Υπηρεσία Εξετάσεων  
Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων - ΑΑΕΙ Κύπρου
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2021
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2020
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2019
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2018
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2017
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2016
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2015
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2014
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2013
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2012
 
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων  
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2021
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2020
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2019
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2018
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2017
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2016
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2014
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2013
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2012
 
Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας  
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2021
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2020
Γενικός Βαθμός Κατάταξης και Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης για ΑΑΕΙ Ελλάδας 2019
Βαθμοί Πρόσβασης ανά Επιστημονικό Πεδίο ΑΑΕΙ Ελλάδας 2018
 
Σχολές Καλών Τεχνών
Αποτελέσματα
 
Πιστοποίηση Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Αποτελέσματα
 
Δακτυλογραφία - Στενογραφία
Αποτελέσματα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας