Υπηρεσία Εξετάσεων  

Αποτελέσματα

Παγκύπριες Εξετάσεις Αρχείο
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2016
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2014
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2013
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2012
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2011
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2010
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2009
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2008
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2007
 
Θέσεις στα ΑΑΕΙ της Κύπρου
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2016
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2015
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2014
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2013
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2012
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2011
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2010
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2009
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2008
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2007
Αποτελέσματα για τα ΑΑΕΙ Κύπρου 2006
 
Σχολές Καλών Τεχνών
Αποτελέσματα
 
Πιστοποίηση Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Αλλοδαπούς - Μετανάστες
Αποτελέσματα
 
Πιστοποίηση Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'1)
Αποτελέσματα
 
Πιστοποίηση Διαφόρων Επιπέδων Γλωσσών
Αποτελέσματα
 
Δακτυλογραφία - Στενογραφία
Αποτελέσματα

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού