ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Σχολικά Κυλικεία

Τιμοκατάλογοι

Ο αδειούχος κυλικείου είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αναρτημένο σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το κυλικείο, τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο. Τα είδη που θα προσφέρονται είναι αυτά και μόνο που αναφέρονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο κατάλογο.

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Δημοτική Εκπαίδευση
Προμηθευτές / Προδιαγραφές προϊόντων τιμοκαταλόγου 31/08/2020
Τιμοκατάλογος 31/08/2020
Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Προμηθευτές / Προδιαγραφές προϊόντων τιμοκαταλόγου 31/08/2020
Τιμοκατάλογος 09/09/2020

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας