ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Επικοινωνία

Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Ηλίας Μαρκάτζιης
Τηλέφωνο: 22800651, 22800652
Τηλεομοιότυπο: 22428273


Δημοτική Εκπαίδευση
Ιωάννης Αποστόλου
Τηλέφωνο: 22800989
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: iapostolou@moec.gov.cy


Μέση Εκπαίδευση
Χρήστος Αντωνιάδης
Τηλέφωνο: 22800965
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: cantoniades@moec.gov.cy


Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Χάρης Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 22800988
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: cpapadakis@moec.gov.cy


Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Βασιλική Καραγιάννη
Τηλέφωνο: 22800664
Τηλεομοιότυπο: 22428268
Ηλ. Ταχυδρομείο: vkaragianni@papd.mof.gov.cy


Επαρχιακά Γραφεία Eπιθεώρησης Εργασίας
Λευκωσία
Ανδρέα Αβρααμίδη 18,
2024 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22879191
Τηλεομοιότυπο: 22429178
Ηλ. Ταχυδρομείο: dlionic@dli.mlsi.gov.cy


Λεμεσός
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80,
3012 Λεμεσός
Τ.Θ. 71037, 3840 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25827200
Τηλεομοιότυπο: 25561412
Ηλ. Ταχυδρομείο: dliolim@dli.mlsi.gov.cy


Λάρνακας/Αμμοχώστου
Μέγαρο Κοιν. Ασφαλίσεων
Φίλιου Τσιγαρίδη
6023 Λάρνακα
Τ.Θ. 40136, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24805327
Τηλεομοιότυπο: 24305130
Ηλ. Ταχυδρομείο: dliolar@dli.mlsi.gov.cy


Πάφος
Φιλικής Εταιρείας 1,
8047 Πάφος
ή Τ.Θ. 60067, 8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26822715
Τηλεομοιότυπο: 26822720
Ηλ. Ταχυδρομείο: dliopaf@dli.mlsi.gov.cy


Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Προσωπικού

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού