ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Επικοινωνία
Ηλ. Ταχυδρομείο: asfaleia-ygeia@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 22809584

Προϊστάμενος Γραφείου
Ηλίας Μαρκάτζιης
Τηλέφωνο: 22800651/652
Τηλεομοιότυπο: 22428273
Ηλ. Ταχυδρομείο: asfaleia-ygeia@schools.ac.cy


Λειτουργοί Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας
Χρήστος Αντωνιάδης
Τηλέφωνο: 22800965
Ηλ. Ταχυδρομείο: cantoniades@moec.gov.cy


Γιώργος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 22800989
Ηλ. Ταχυδρομείο: gvasileiou@schools.ac.cy


Τάσος Κουτούμπας
Τηλέφωνο: 22800988
Ηλ. Ταχυδρομείο: akoutoumbas@moec.gov.cy


Φρόσω Δημητρίου
Τηλέφωνο: 22809583
Ηλ. Ταχυδρομείο: fdemetriou@schools.ac.cy


Αλίκη Φυλακτού Κουντούρη
Τηλέφωνο: 22800907
Ηλ. Ταχυδρομείο: akountouri@schools.ac.cy


Ανδρέας Μαλάης
Ηλ. Ταχυδρομείο: amalais@moec.gov.cy


Ηράκλειτος Ιωσιφίδης
Ηλ. Ταχυδρομείο: hiosifides@moec.gov.cy


Τηλέφωνα Επικοινωνίας με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας