ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Πολιτική Άμυνα

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ ΠΑ1 - Εξουσιοδότηση παραλαβής μαθητών
ΥΠΠ ΠΑ2 - Ημερομηνίες ασκήσεων - Σχολεία
(μέσω Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ)
ΥΠΠ ΠΑ2α - Ημερομηνίες ασκήσεων - Άλλα κτήρια
ΥΠΠ ΠΑ3 - Έντυπο παραλαβής υλικού Πολιτικής Άμυνας
ΥΠΠ ΠΑ4 - Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού