ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Ασφάλεια και Υγεία

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ ΑΥ1α - Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας - Κτήρια ΥΠΠ
ΥΠΠ ΑΥ1 - Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας - Σχολεία
(μέσω Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού - ΣΕΠ)
ΥΠΠ ΑΥ2 - Έκθεση Ασφάλειας και Υγείας - Κενό
ΥΠΠ ΑΥ3 - Καταγραφή Ατυχημάτων
ΥΠΠ ΑΥ4 - Συνοπτικός Πίνακας Ατυχημάτων
ΥΠΠ ΑΥ5 - Απώλεια/Παραλαβή Κάρτας Πρόσβασης Κεντρικών Κτηρών ΥΠΠ
ΥΠΠ ΑΥ6 - Παραλαβή Κάρτας - Κατάλογος - Κενό
ΥΠΠ ΑΥ7 - Προσωρινή Κάρτα Πρόσβασης Κεντρικών Κτηρίων ΥΠΠ
ΥΠΠ ΑΥ8 - Μέτρα Ασφάλειας - Σχολεία
ΥΠΠ ΑΥ9 - Συστήματα Συναγερμού - Σχολεία
ΥΠΠ ΑΥ10 - Γνωστοποίηση Ατυχήματος
ΥΠΠ ΑΥ11 - Γνωστοποίηση Επικίνδυνου Συμβάντος
ΥΠΠ ΑΥ12 - Έντυπο καταγραφής κρουσμάτων γρίπης
ΥΠΠ ΑΥ13 - Απασχόληση Τροχονόμου/ων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού