ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση

Θέμα Αρχείο Ημ. Καταχώρησης
Εγκύκλιος με θέμα: "Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 2010 Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης"
Παράρτημα Εγκυκλίου08/11/2010
Δήλωση Συμμετοχής στη Δράση: "Δημιουργώ με θέμα: Ειρήνη για τα παιδιά του κόσμου: Σεβασμός-Ευθύνη-Αλληλεγγύη" 08/11/2010
Εγκύκλιος με θέμα: "Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 2009, Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης"
Παράρτημα Εγκυκλίου10/11/2009
Δήλωση Συμμετοχής στη Δράση: "Δημιουργώ με θέμα: Τροφή για όλους, Τροφή για σκέψη" 10/11/2009
Δήλωση Συμμετοχής στη Δράση: "Δημιουργώ με θέμα: Διαπολιτισμικός Διάλογος και Παγκόσμια Αλληλεγγύη"

17/10/2008
Διαπολιτισμικός Διάλογος και Παγκόσμια Αλληλεγγύη

17/10/2008
Week 2008 - "Intercultural Dialogue" 17/10/2008
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας