ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Επικοινωνία

Εποπτεία/Διεύθυνση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης

Την εποπτεία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης ασκεί η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία), μέσω του Προϊσταμένου των Κ.Ι.Ε.


Οργανόγραμμα

Προϊστάμενος:
Δρ. Λεωνίδας Γαλάζης, Ε.Μ.Ε..

Γραμματειακή Υποστήριξη:           
Πόλα Μιχαηλίδου, Επιμελήτρια   
Τηλέφωνο: 22800618


Λειτουργοί (Συμβουλευτικό-Υποστηρικτικό Έργο):   
       
Φίλιππος Θεοδοσίου, Φυσικής,
Τηλέφωνο: 22800757

Ιωάννης Πολεμίτης, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800757

Σωτήρης Ελευθερίου, Ξένων Γλωσσών,
Τηλέφωνο: 22800757

Κώστας Αθανασίου, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800753

Ανθή Περικλέους, Φιλολογικών,
Τηλέφωνο: 22800749

Έμιλυ Αλεξανδρίδου Β.Δ., Βιολογίας,
Τηλέφωνο: 22800744

Τηλεομοιότυπο: 22305514
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
kie@moec.gov.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας