ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επικοινωνία

Εποπτεία/Διεύθυνση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης
Την εποπτεία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης ασκεί η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία), μέσω του Προϊσταμένου των Κ.Ι.Ε.


Οργανόγραμμα
Προϊστάμενος:
Λοΐζος Αναστασιάδης, Π.Λ.Ε.

Γραμματειακή Υποστήριξη:           
Δέσπω Χρίστου, Επιμελήτρια   
Τηλέφωνο: 22800618


Σύμβουλοι:          
Μαρία Φαλά, Μαθηματικών
Tηλέφωνο: 22800757


Αντρέας Μιχαήλ, Αγγλικών 
Τηλέφωνο: 22809559

Τηλεομοιότυπο: 22305514
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
kie@moec.gov.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού