ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των Κ.Ι.Ε. είναι ιδιαίτερα χαμηλά και εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Κυμαίνονται από € 225 - € 410 το χρόνο.

Θέμα Αρχείο
Απαλλαγές διδάκτρων - Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου
Tέλος εγγραφής και δόσεις διδάκτρων
Tέλος εγγραφής και δόσεις διδάκτρων για παιδιά πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών
Tέλος εγγραφής και δίδακτρα για καθυστερημένες εγγραφές

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας