ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οικοσελίδα


Κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σε όλη την Κύπρο τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που άρχισαν να λειτουργούν το 1960 ως Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών, παρέχουν σειρά μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση που είναι θεμελιώδες ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης επιτελούν έργο κοινωνικό, με τις παροχές και απαλλαγές διδάκτρων σε άπορους και άριστους μαθητές. Παράλληλα, εργοδοτούν έμπειρους διορισμένους και κυρίως νέους αδιόριστους καθηγητές, αξιοποιώντας έτσι, τόσο την πείρα των παλαιών όσο και τις νέες ιδέες των νεοτέρων.

Λειτουργούν παγκύπρια 41 Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και σ’αυτά φοιτούν πέραν των 17.000 μαθητών κάθε χρόνο. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Eκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν.


 

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού