Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Επικοινωνία

Γλάδστωνος 6 – 1095 Λευκωσία
Ταχ. Θυρ. 21952 – 1515 Λευκωσία


Γραμματεία
Τηλέφωνο: 22456319, 22456320
Ηλ. Ταχυδρομείο:archeiokee@moec.gov.cy
Τηλεομοιότυπο:22456309


Ανώτεροι Ερευνητές
Κουρέας Νικόλας
Τηλέφωνο: 22456323
Ηλ. Ταχυδρομείο:
ncoureas@moec.gov.cy

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί - ΑΠΠ
Μαρία Ματθαίου
Τηλέφωνο: 22456327

Βιβλιοθήκη
Παντελίδου Αναστασία
Τηλέφωνο: 22456306

Αρχείο
Τηλέφωνο: 22456320, 22456319

Κλητήρας
Πανταζής Δήμος
Τηλέφωνο: 22456321

Καθαρίστρια
Ιακώβου Αθανασία
Τηλέφωνο: 22456321
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού