Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Επικοινωνία

Γλάδστωνος 6 – 1095 Λευκωσία
Ταχ. Θυρ. 21952 – 1515 Λευκωσία


Αναπληρωτής Διευθυντής
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Τηλέφωνο: 22800630, 22800631

Ανώτερος Ερευνητής
Νικόλας Κουρεάς
Τηλέφωνο: 22456323
Ηλ. Ταχυδρομείο:
ncoureas@moec.gov.cy

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί
Μαρία Ματθαίου
Τηλέφωνο: 22456327

Επιστημονικό Προσωπικό - Αορίστου Χρόνου
Αργυρώ Ξενοφώντος
Τηλέφωνο: 22456326

Βιβλιοθήκη
Αναστασία Παντελίδου
Τηλέφωνο: 22456306

Κλητήρας
Δήμος Πανταζής
Τηλέφωνο: 22456321
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας