ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Επικοινωνία

Δρ Ανδρέας Φιλίππου - ΠΛΕ, Προϊστάμενος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 22800931
Τηλεμοιότυπο: 22305117
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aphilippou@schools.ac.cy
Διεύθυνση: Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας