ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Επικοινωνία

Λένα Νικολάου - Επιθεωρήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
Τηλέφωνο: 22800932, 22800931
Τηλεμοιότυπο: 22305117
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lnicolaou@moec.gov.cy
Διεύθυνση: Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού