ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Επικοινωνία

Εθνική Μονάδα ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Υπεύθυνη Λειτουργός: Χριστιάνα Χαπέρη Οικονομίδου

Τηλέφωνο: 22800893
Τηλεομοιότυπο: 22809510
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: chaperi@moec.gov.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας