EPALE

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη -
Electronic Platform for Adult Learning in Europe
Καλωσορίσατε στην EPALE!

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) είναι η επίσημη πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η πλατφόρμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014 και σ’ αυτή συμμετέχουν 30 χώρες της Ευρώπης με περισσότερους από 6500 εγγεγραμμένους χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Η δημιουργία της EPALE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πλατφόρμα μπορούν να εγγραφούν όλοι οργανισμοί και άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων, ακαδημαϊκοί και ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, πανεπιστήμια, κολλέγια, σύνδεσμοι και μη κυβερνητικοί οργανισμοί που στόχο έχουν την ανάδειξη και προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να συμμετέχουν σε σεμινάρια που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Μπορούν να αναζητούν άρθρα, ειδήσεις και στατιστικά στοιχεία από επίσημες δημοσιεύσεις ή και να συμμετέχουν σε χώρους συζητήσεων για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων αδράζοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν εμπειρογνώμονες και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων από άλλες χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατα, εγκαινίασε ένα νέο εργαλείο για αναζήτηση εταίρων (Partners Search) με σκοπό την συνεργασία σε δημιουργία Ευρωπαϊκών Συμπράξεων. Οι χρήστες ως οργανισμοί μπορούν να δημοσιεύουν στην EPALE εκδηλώσεις όπως σεμινάρια και συνέδρια στην εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να γίνουν γνωστά σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να γνωστοποιήσουν το προφίλ του οργανισμού τους καθώς και άλλο περιεχόμενο όπως άρθρα, ειδήσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετίζει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας και ταυτόχρονα υποστηρίζει τη διάχυσή της στην Κύπρο.

Δείτε περισσότερα στην σύντομη ηλεκτρονική έκδοση: http://bit.ly/1MsmXX7

Μπορείτε να εγγραφείτε στην EPALE στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/epale/en.

Για ελληνικά https://ec.europa.eu/epale/el/.

Για ανάρτηση υλικού ή εκδηλώσεων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 22800799, φαξ: 22428273 ή να στέλνετε email στο epale@schools.ac.cy.


Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου για την εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια προώθησης των δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα EPALE
Μέσα στα πλαίσια διάχυσης της πλατφόρμας EPALE, ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε διαγωνισμό συγγραφής άρθρου με θέμα: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία». Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος άτομα και οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και οποιοσδήποτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να προωθήσει ιδέες, εισηγήσεις και καλές πρακτικές και να ενθαρρύνει τη συγγραφή άρθρων τα οποία θα δημοσιευτούν στην πλατφόρμα EPALE.


Για τη συγγραφή άρθρου θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
  • Το άρθρο να μην αποτελεί απόσπασμα ή αντιγραφή άλλου άρθρου ή να προβάλλει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • Το άρθρο να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα στοιχεία του συγγραφέα καθώς και τη βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε.
  • Απαιτείται η ηλεκτρονική συγγραφή του άρθρου και η ορθογραφική διόρθωσή του.
  • Γλώσσα γραφής είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά αλλά δεν αποκλείεται να ζητηθεί και η αντίστοιχη μετάφραση.
  • Η έκτασή του άρθρου να είναι από 800 μέχρι 1200 λέξεις (η βιβλιογραφία δεν συνυπολογίζεται)

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των άρθρων ήταν η 6η Νοεμβρίου 2015. Τα άρθρα που θα ξεχωρίσουν, θα δημοσιευτούν στην πλατφόρμα EPALE και θα βραβευτούν σε τελετή που θα γίνει για την πλατφόρμα EPALE στις 27 Νοεμβρίου 2015, ώρα 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία".
Για τη πρόσκληση στην τελετή βράβευσης, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22 800799.


Θέμα Αρχείο
2o Ετήσιο Συνέδριο EPALE Κύπρου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (17 Δεκεμβρίου 2016)
Πρόσκληση
Πρόγραμμα συνεδρίου
Μετασχηματίζουσα μάθηση, κριτικός στοχασμός & ριζοσπαστική εκπαίδευσης: τρεις κρίσιμες έννοιες για την εκπαίδευση ενηλίκων σε αποχές κρίσης
Χαρτογραφώντας ευκαιρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών στην Κύπρο και άλλες τρεις Ευρωπαϊκές χώρες ως μέσο για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής: παρουσίαση μιας έρευνας σε εξέλιξη
Πλατφόρμα EPALE
Ο ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Αρχικής και Συνεχιζόμενης)
Βίντεο Συνεδρίου

Θέμα Αρχείο
Τελετή Βράβευσης EPALE Λευκωσία, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015
Πρόσκληση στην εκδήλωση
Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας
Ομιλία από τον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης κ. Τάσο Μενελάου
Αποτελέσματα Διαγωνισμού
Ατζέντα της εκδήλωσης
EPALE - Παρόν και Μέλλον
Φωτογραφικό Υλικό

Θέμα Αρχείο
Διαγωνισμός συγγραφής άρθρου για την εκπαίδευση ενηλίκων στα πλαίσια προώθησης των δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα EPALE (Νοέμβριος 2015)
Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης
Αποτελέσματα Διαγωνισμού
1ο Βραβείο: Μαριαλένα Χριστοδουλίδου
2ο Βραβείο: Μαρία Στυλιανίδου
3ο Βραβείο: Ελένη Δαμιανίδου
Έπαινος: Βασιλική - Ειρήνη Αναστασιάδου
Έπαινος: Δανάη Σίμου

Ημερίδες έναρξης και πληροφόρησης EPALE
Θέμα Αρχείο
Πρόσκληση - Προγράμματα (Ιούνιος 2015)
Πρόσκληση στην εκδήλωση έναρξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη EPALE
Invitation to the launching of the electronic platform for adult education in Europe "EPALE”
Πρόγραμμα (Λευκωσία)
Πρόγραμμα (Λάρνακα)
Πρόγραμμα (Λεμεσός)
Βιβλιαράκι EPALE
Φωτογραφικό Υλικό
Ημερίδες έναρξης και πληροφόρησης EPALE
Λευκωσία, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015
Λάρνακα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, Ξενοδοχείο Sun Hall
Λεμεσός, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, Crowne Plaza
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
EPALE: Present and Future, Maria Luisa Garcia Minguez
EPALE & Adult Learning in Europe, Dr Andrew McCoshan
Νέες Ευκαιρίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η πλατφόρμα EPALE, Mαρία Μαρδά, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης EPALE Κύπρου, ΥΠΠ
PIAAC: Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων, Επισκόπηση Βασικών Αποτελεσμάτων για την Κύπρο, Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου & Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη, ΚΕΕΑ-ΠΙ
Προγράμματα Χρηματοδότησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Erasmus+, Ελίζα Πατσαλίδου, ΙΔΕΠ
Καλές Πρακτικές για τη διοργάνωση σεμιναρίων, Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Ευρωπαικό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Πλατφόρμα EPALE, Νικολέτα Ιωάννου, ΓΕΔΥ-ΥΠΠ
Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE, Δρ Αναστασία Ρέππα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ο ρόλος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, Γρηγόρης Δημητρίου, Λειτουργός ΑνΑΔ
Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities, Ania Bourgeois
Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα, Ανδρέας Γεωργούδης

 

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού