ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΟικοσελίδαΤο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ) λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και αποστολή του είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική και δημιουργική συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Μέσω της παρακολούθησης των υποθέσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς Συμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, το ΓΕΔΥ στοχεύει:

  • στη διευκόλυνση της έγκαιρη, επαρκούς και αποτελεσματικής δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και
  • στη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει για την Κύπρο στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το ΓΕΔΥ συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Υπηρεσίες του ΥΠΠ, τις πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Γενεύη και αλλού, καθώς και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και άλλα κυβερνητικά Τμήματα (όπως τον Τομέα Οπτικοακουστικών στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων). Γενικότερα, το ΓΕΔΥ διαδραματίζει κομβικό ρόλο για τη συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού εντός του ΥΠΠ, καθώς και του συντονισμού του ΥΠΠ με άλλες αρμόδιες κυβερνητικές Υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι δράσεις του ΓΕΔΥ περιλαμβάνουν:
  • Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων για ενημέρωση και συντονισμό των αρμόδιων φορέων, ατόμων και υπηρεσιών σε σχέση με τη συμμετοχή του ΥΠΠ στο Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συντονισμός διατμηματικών επιτροπών του ΥΠΠ και τακτική ενημέρωση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του ΥΠΠ καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.
  • Οργάνωση και πραγματοποίηση επίσημων επισκέψεων του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στο εξωτερικό και υποδοχή ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο
  • Προετοιμασία για τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών
  • Υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση θέσεων πολιτικής και ανάληψης δράσεων
  • αναφορών, εκθέσεων και εγγράφων εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Υλοποίηση προγραμμάτων που προκύπτουν από τη διεθνή/ευρωπαϊκή συνεργασία
  • Διοργάνωση δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης λειτουργών για αξιοποίηση ευκαιριών από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού