ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Eφαρμογή (app) ΜOEC CyprusΤο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτει σε λειτουργία την εφαρμογή (app) ΜOEC Cyprus. Η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελεί μέρος του ευρύτερου Έργου «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Στόχος του Υπουργείου είναι, μέσω της εφαρμογής, να παρέχεται άμεση ενημέρωση, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για τρέχοντα θέματα που αφορούν στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.


Θέμα Αρχείο
Διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής (app) MOEC Cyprus σε κινητά και ταμπλέτες


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού