ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Οικοσελίδα


Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Είναι διατμηματική υπηρεσία και εξυπηρετεί όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, δηλαδή την Προδημοτική, τη Δημοτική, τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Αποστολή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι η προστασία και προαγωγή της ψυχικής υγείας και η ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε ατόμου που μετέχει στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επίσης και η διευκόλυνση της μάθησης όλων των παιδιών και εφήβων. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, αποτελεί την κατ΄ εξοχήν Υπηρεσία του Κράτους που μεταφέρει τις αρχές της ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον ποιοτικό εκδημοκρατισμό του θεσμού του σχολείου, στην αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας και στη σχολική επιτυχία όλων των παιδιών. Οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται στους ίδιους τους/τις μαθητές/μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε υπό τη μορφή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης και προσαρμογής, είτε υπό τη μορφή ευρύτερων προληπτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων.


Παρόλο που οι υπηρεσίες των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων απευθύνονται στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση αντικρουόμενων συμφερόντων, δεοντολογικά ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος υπερασπίζεται τα συμφέροντα του παιδιού.

Ιστορικό

Οι πρώτες θέσεις Ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου άρχισαν να δημιουργούνται από το 1954. Το 1995 η ομάδα των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, με 9 οργανικές θέσεις. Το 2000 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Η διοικητική δόμηση της έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται η ενίσχυση της σε προσωπικό. Στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εργάζονται σήμερα 48 Ψυχολόγοι οι οποίοι στελεχώνουν τα τρία επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας, στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

Δομή - Στελέχωση Υπηρεσίας

Μια (1) Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία ασκεί καθήκοντα Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υπηρεσίας και Επαρχιακός του Γραφείου Λευκωσίας.

Τρεις (3) Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, από τους οποίους οι δύο προΐστανται των Επαρχιακών Γραφείων Λεμεσού και Λάρνακας αντίστοιχα και ένας εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στην Υπηρεσία.

Σαράντα τέσσερις (44) Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι οι οποίοι στελεχώνουν τα τρία Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας, στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

Όλοι οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι της ΥΕΨ είναι άτομα με πτυχίο στη ψυχολογία και μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση (στην εκπαιδευτική/σχολική ή κλινική ψυχολογία). Μερικοί διαθέτουν και διδακτορικό δίπλωμα. Εδώ και μερικά χρόνια, λειτουργούν παραρτήματα τόσο στην επαρχία Πάφου όσο και στην επαρχία Αμμοχώστου για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού.


Όλοι οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι της ΥΕΨ είναι άτομα με πτυχίο στη ψυχολογία και μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση (στην εκπαιδευτική/σχολική ή κλινική ψυχολογία).
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας