ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη II (JLS/DAP/2005-1/040/YG)
«Διερεύνηση Αναγκών και Αύξηση της Ενημερότητας για την Εκφοβιστική Συμπεριφορά (Bullying) μεταξύ των μαθητών στα σχολεία»

«Needs Assessment and Awareness Raising Program for Bullying in Schools»Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας