ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Aρχείο
Πολιτική Απόρρητου
  Πολιτική Απορρήτου της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Νέα διαδικασία παρέμβασης στο σχολείο για χειρισμό παιδιού με πιθανές μαθησιακές, συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες στη Δημοτική, Μέση και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
(Μηχανισμός Eντοπισμού και Στήριξης)
  Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέων
  Informed consent form
  Έντυπο τερματισμού συνεργασίας
  Termination of services form
Δημοτική Εκπαίδευση
ΥΕΨ ΔΗΜ1 Έντυπο 1 - Συμπλήρωση πληροφοριακού υλικού για τον/τη μαθητή/τρια και των συναντήσεων στον χώρο του σχολείου
ΥΕΨ ΔΗΜ2 Έντυπο 2 - Παραπομπή μαθητή/τριας στην ΥΕΨ
Επεξηγηματικό Οδηγίες για συμπλήρωση των εντύπων ΥΕΨ ΔΗΜ1 και ΥΕΨ ΔΗΜ2
Μέση Εκπαίδευση
ΥΕΨ ΜΕΣΗ1 Έντυπο 1 - Συμπλήρωση πληροφοριακού υλικού για τον/τη μαθητή/τρια και των συναντήσεων στον χώρο του σχολείου
ΥΕΨ ΜΕΣΗ2 Έντυπο 2 - Παραπομπή μαθητή/τριας στην ΥΕΨ
Επεξηγηματικό Οδηγίες για συμπλήρωση των εντύπων ΥΕΨ ΜΕΣΗ1 και ΥΕΨ ΜΕΣΗ2

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας