ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επικοινωνία

Γραφείο Θερινών Δημοσίων Σχολειών

Παναγιώτης Κύρου (Ε.Δ.Ε.)
Γενικός Συντονιστής Θερινών Δημοτικών Σχολείων
Τηλέφωνο: 22800923
Τηλεομοιότυπο: 22305126
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy

Γιάννα Ιωάννου
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός Λειτουργός για τα Θερινά Δημόσια Σχολεία
Τηλέφωνο: 22800706
Τηλεομοιότυπο: 22806335
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: therina-scholeia@schools.ac.cy


Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας:

Μάριος Χαραλάμπους (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 22800911

Πόπη Ιακώβου-Σπύρου (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 22800912

Ελευθερία Κυριακίδου-Δανού (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 22800921

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: dde-eparchiako-lef@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 22305126


Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού:

Γιώργος Γιαλλουρίδης (Ε.Δ.Ε)
Τηλέφωνο: 25822015

Στέλιος Ιωαννίδης (Ε.Δ.Ε)
Τηλέφωνο: 25822027

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: dde-eparchiako-lem@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 25305601


Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου:

Κυριάκος Χαριδήμου (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 24821361

Ελένη Παπανικόλα (Ε.Δ.Ε)
Τηλέφωνο: 24821359

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: dde-eparchiako-laramm@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 24821380


Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου:

Παύλος Παπαδοπούλου (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνo: 26804523

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Ε.Δ.Ε.)
Τηλέφωνo: 26804524

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: dde-eparchiako-paf@schools.ac.cy
Τηλεομοιότυπο: 26806139

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού