ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Σχολική Χρονιά 2020 - 2021
Θέμα Αρχείο
ΥΠΠAN ΘΔΣ1: Ανακοίνωση Λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Σχολείων
ΥΠΠAN ΘΔΣ2 Αίτηση για δήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή παιδιού σε
θερινό δημόσιο δημοτικό σχολείο και δημόσιο νηπιαγωγείο
ΥΠΠAN ΘΔΣ3: Έγκριση/ Μη έγκριση παιδιού για συμμετοχή σε Θερινό
Δημόσιο Σχολείο (Θ.Δ.Σ.)
Έντυπο FIMAS

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας