ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Σχολική Χρονιά 2016-2017
Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ ΘΔΣ1: Δήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή σε Θερινό Δημόσιο Σχολείο (Θ.Δ.Σ.) - Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο και Δημόσιο Νηπιαγωγείο
ΥΠΠ ΘΔΣ2: Ηλεκτρονικό έντυπο με στοιχεία προσωπικά παιδιών που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε Θερινό Δημόσιο Σχολείο
ΥΠΠ ΘΔΣ2.1: Επεξήγηση των κωδικών για προβλήματα υγεία - Για το Έντυπο ΥΠΠ ΘΔΣ2 - Ηλεκτρονικό έντυπο με στοιχεία μαθητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ΘΔΣ
ΥΠΠ ΘΔΣ3: Δήλωση ενδιαφέροντος απασχόλησης μόνιμων, μόνιμων επί δοκιμασία και συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε Θερινό Δημόσιο Σχολείο - Δημοτικό Σχολείο/Δημόσιο Νηπιαγωγείο για την περίοδο 26 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουλίου 2017
ΥΠΠ ΘΔΣ4: Έγκριση παιδιού για συμμετοχή σε Θερινό Δημόσιο Σχολείο (Θ.Δ.Σ.)
ΥΠΠ ΘΔΣ5: Μητρώο απασχόλησης εκπαιδευτικού Θερινού Δημόσιου Σχολείου - Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο για την περίοδο 26 Ιουνίου μέχρι 28 Ιουλίου 2017
ΥΠΠ ΘΔΣ 6: Έντυπα - Στατιστικά Στοιχεία
ΥΠΠ ΘΔΣ 7: Βεβαίωση εργοδότησης Σχολικού Βοηθού / Συνοδού Θερινού Δημίσου Σχολείου (ΘΔΣ) - Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου
Έντυπο FIMAS

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού