ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Σχολική Χρονιά 2017-2018
Θέμα Αρχείο
ΥΠΠ ΘΔΣ1: Ανακοίνωση Λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Σχολείων
ΥΠΠ ΘΔΣ2 Αίτηση για δήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή παιδιού σε
θερινό δημόσιο δημοτικό σχολείο και δημόσιο νηπιαγωγείο 2018
ΥΠΠ ΘΔΣ3: Έγκριση/ Μη έγκριση παιδιού για συμμετοχή σε Θερινό
Δημόσιο Σχολείο (Θ.Δ.Σ.)
Έντυπο FIMAS

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού