ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επικοινωνία

Σκεύη Σκουφάρη
Λειτουργός Γραφείου Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22800914
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: eniaia-oloimera@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού