ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επικοινωνία

Σκεύη Σκουφάρη
Λειτουργός Γραφείου Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22800795
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: oloimero@schools.ac.cy


Γιώργος Χατζηχαραλάμπους
Λειτουργός Γραφείου Ολοήμερων Σχολείων
Τηλέφωνο: 22809543
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείo: oloimero@schools.ac.cy


Τηλεομοιότυπο: 22512783

 

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού