ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία πρόσληψης Εκπαιδευτή/Εκπαιδεύτριας - Εκπαιδευτικού για υπηρεσία σε Ολοήμερο Σχολείο

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες - Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής, Ειδικής Εκπαίδευσης στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) και στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΣ)

Η Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων προκηρύσσει διαγωνισμό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για Αγορά Υπηρεσιών από:
α) Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες - Εκπαιδευτικούς για τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία και
β) Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.

Οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες - Εκπαιδευτικοί για τα ΕΟΣ όσο και οι Εκπαιδευτικοί για τα ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΣ προσλαμβάνονται/διορίζονται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης/ μοριοδότησης και υπογράφουν συμβόλαια/συμφωνίες.

Στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, προσφέρονται μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και θέματα ενδιαφέροντος, όπως: Εικαστική Αγωγή, Θέατρο, Μουσική, Γενικές Αθλοπαιδιές, Καράτε*, Αντισφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Αντιπτέριση (Μπάτμιντον), Ταε Κβο Ντο*, Παραδοσιακός Χορός*, Μπαλέτο*, Ρυθμική Γυμναστική* από εκπαιδευτικό προσωπικό με ανάλογη εξειδίκευση (Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες - Εκπαιδευτικοί). Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνει είτε δασκάλους/ες με ανάλογη μεταπτυχιακή εξειδίκευση είτε άλλους/ες ειδικούς πτυχιούχους.

*Στα θέματα με αστερίσκο δεν προαπαιτείται πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου.

Στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, το πρωινό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών σχολείων/νηπιαγωγείων/ειδικών σχολείων, ανάλογα. Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η ατομική βοήθεια και ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, η ενασχόληση των παιδιών σε δημιουργικές εργασίες σε θέματα ενδιαφερόντων και η συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας