ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Επιτροπή Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Δημοτική Εκπαίδευση

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dde-diapolitismiki@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού