ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Επιτροπή Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Δημοτική Εκπαίδευση

Σιημητρά - Κωνσταντίνου Ανδρούλα
Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 22800909
Τηλεομοιότυπο: 22305126

Δρ Τσιάκκιρος Ανδρέας
Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού
Τηλέφωνο: 22800665
Τηλεομοιότυπο: 22806335

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dde-diapolitismiki@schools.ac.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας