Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Εξετάσεων 2014
Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2014

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
1 Νέα Ελληνικά Δευτέρα
19/05/2014
08:00-11:00
4 Ιστορία Τετάρτη
04/06/2014
08:00-11:00
5 Λατινικά Παρασκευή
13/06/2014
08:00-10:00
6 Αγγλικά Παρασκευή
30/05/2014
08:00-11:15
7 Γαλλικά Τετάρτη
21/05/2014
08:00-11:15
8 Γερμανικά Πέμπτη
12/06/2014
08:00-11:15
9 Ιταλικά Παρασκευή
06/06/2014
08:00-11:15
10 Ισπανικά Τετάρτη
28/05/2014
08:00-11:15
11 Τουρκικά Τρίτη
03/06/2014
08:00-11:15
15 Πληροφορική Παρασκευή
06/06/2014
08:00-11:00
19 Χημεία Πέμπτη
29/05/2014
08:00-11:00
21 Βιολογία Παρασκευή
23/05/2014
08:00-11:00
22 Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο Παρασκευή
13/06/2014
08:00-11:30
23 Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο Πέμπτη
12/06/2014
08:00-11:00
24 Πολιτική Οικονομία Τρίτη
10/06/2014
08:00-11:00
25 Λογιστική Πέμπτη
22/05/2014
08:00-11:00
36 Αρχαία Ελληνικά Πέμπτη
22/05/2014
08:00-10:30
37 Μαθηματικά Δευτέρα
02/06/2014
08:00-11:00
38 Φυσική Δευτέρα
26/05/2014
08:00-11:00
39 Τεχνολογία Πέμπτη
05/06/2014
08:00-11:00
41 Ρωσικά Τρίτη
03/06/2014
08:00-11:15
43 Μαθηματικά Κ.Κ. Τρίτη
27/05/2014
08:00-11:00
45 Αρμονία - Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Τρίτη
20/05/2014
08:00-13:00
46 Γραφικές Τέχνες Τετάρτη
21/05/2014
08:00-11:00
47 Φυσική 4 Τ.Σ. Παρασκευή
13/06/2014
08:00-11:00
48 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Θ.Κ) Τρίτη
03/06/2014
08:00-11:00
49 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Π.Κ) Πέμπτη
22/05/2014
08:00-11:00
50 Μαθηματικά 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) Παρασκευή
06/06/2014
08:00-11:00
52 Αγγλικά 4 T.Σ. Παρασκευή
23/05/2014
08:00-11:15
80 Έκθεση Δραματικής Πέμπτη
29/05/2014
11:15-13:15 - - - - -

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
105 Μικροϋπολογιστές Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
106 Μηχανική και Κατασκευές Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
107 Γραφικές Τέχνες Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30
108 Διακοσμητική Πέμπτη
05/06/2014
08:00-10:30

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία Πέμπτη
29/05/2014
08:00-10:30
159 Πολιτική Οικονομία Τρίτη
10/06/2014
08:00-11:00

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
200 Μηχανολογικό Σχέδιο Τρίτη
10/06/2014
08:00-10:30
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/ Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Τρίτη
10/06/2014
08:00-10:30
202 Στατικό Σχέδιο Τρίτη
10/06/2014
08:00-10:30
205 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
(Ελεύθερο Σχέδιο)
Τρίτη
10/06/2014
08:00-10:30
206 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Πέμπτη
12/06/2014
08:00-10:30

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
261 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
262 Λογιστική Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
263 Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
265 Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30
266 Τεχνολογία Κομμωτικής Τετάρτη
28/05/2014
08:00-10:30

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
300 Μηχανουργική Τεχνολογία Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
310 Γεμολογία Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
312 Τεχνική Πωλήσεων Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
313 Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Τετάρτη
04/06/2014
08:00-10:30

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
350 Μηχανολογικό Σχέδιο Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
351 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/ Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
354 Στατικό Σχέδιο Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
356 Σχέδιο Γραφικών Τεχνών
(Ελεύθερο Σχέδιο)
Τρίτη 10/06/2013 08:00-10:30
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30
358 Σχέδιο Μόδας Παρασκευή
30/05/2014
08:00-10:30


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας