Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέματα Εξετάσεων 2010
Θέματα - Λύσεις Παγκύπριων Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2010
Ορισμένα από τα έντυπα είναι σε μορφή Acrobat και απαιτείται η χρήση του προγpάμματος Acrobat Reader

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
1 Νέα Ελληνικά Πέμπτη
20/5/2010
8:00 - 11:00
4 Ιστορία Πέμπτη
3/6/2010
07:30-10:30
5 Λατινικά Τετάρτη
9/6/2010
11:00-13:00
6 Αγγλικά Τρίτη
25/5/2010
07:30-10:45      
7 Γαλλικά Παρασκευή
28/5/2010
11:00-14:15        
8 Γερμανικά Παρασκευή
21/5/2010
07:30-10:45      
9 Ιταλικά Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:45    
 
 
10 Ισπανικά Παρασκευή
21/5/2010
11:00-14:15     
11 Τουρκικά Σάββατο
5/6/2010
11:00-13:30
15 Πληροφορική Σάββατο
29/5/2010
07:30-10:30
19 Χημεία Παρασκευή
28/5/2010
07:30-10:30
21 Βιολογία Σάββατο
22/5/2010
07:30-10:30
22 Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο Δευτέρα
7/6/2010
10:30-14:00
23 Αρχ. - Τεχνικό Σχέδιο Πέμπτη
10/6/2010
07:30-10:30
24 Πολιτική Οικονομία Δευτέρα
7/6/2010
07:30-10:30
25 Λογιστική Παρασκευή
4/6/2010
07:30-10:30  
32 Πρακτική Δοκιμασία Τρίτη
8/6/2010

Τετάρτη
9/6/2010

Πέμπτη
10/6/2010
17:00-21:00 ----------- --------------
36 Αρχαία Ελληνικά Πέμπτη
27/5/2010
07:30-10:00
37 Μαθηματικά Τρίτη
1/6/2010
07:30-10:30
38 Φυσική Σάββατο
5/6/2010
07:30-10:30
39 Τεχνολογία Τετάρτη
26/5/2010
07:30-10:30
41 Ρωσικά Τετάρτη
26/5/2010
11:00-13:30
43 Μαθηματικά Κ.Κ. Δευτέρα
31/5/2010
07:30-10:30
45 Αρμονία Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου Τετάρτη
2/6/2010
08:00-13:00  
46 Γραφικές Τέχνες Πέμπτη
27/5/2010
11:00-14:00
47 Φυσική 4 Τ.Σ. Πέμπτη
3/6/2010
07:30-10:30
48 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Θ.Κ) Δευτέρα
31/5/2010
07:30-10:30
49 Μαθηματικά 4 Τ.Σ. (Π.Κ) Σάββατο
29/5/2010
11:00-14:00
50 Μαθηματικά 2 Τ.Σ. (Π.Κ.) Σάββατο
22/5/2010
 
11:00-14:00
52 Αγγλικά 4 T.Σ. Τετάρτη
9/6/2010
07:30-10:45   
 
 

Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
80 Έκθεση Δραματικής Πέμπτη
10/6/2010
11:00-13:00 ----------
81 Προφορική Δραματικής Τετάρτη
26/5/2010

Πέμπτη
27/5/2010
08:30-13:30 ----------- -----------

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
100 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
101 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
102 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
103 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
104 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών ---------------- --------------- ----------- --------------
105 Μικροϋπολογιστές Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
106 Μηχανική και Κατασκευές Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
107 Γραφικές Τέχνες Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
108 Διακοσμητική Τρίτη
25/5/2010
11:00-13:30
109 Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης ---------------- --------------- ----------- --------------

Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
150 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
151 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
152 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
153 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
154 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
155 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ειδικότητα Μηχανικής Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
156 Μετρήσεις Ποσοτήτων Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
157 Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Τεχνολογία Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30     
158 Τοπογραφία Τρίτη
8/6/2010
07:30-10:30
160 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων ---------------- --------------- ----------- --------------

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Θ.Κ.)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
200 Μηχανολογικό Σχέδιο Σάββατο
29/5/2010
11:00-13:30
201 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Σάββατο
29/5/2010
11:00-13:30
202 Στατικό Σχέδιο Σάββατο
29/5/2010
11:00-13:30
203 Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο Σάββατο
29/5/2010
11:00-13:30    
204 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις και Σχεδιάσεις --------------- ------------- ----------- --------------
205 Ελεύθερο Σχέδιο Σάββατο
29/5/2010
11:00-13:30
206 Αρχ. Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ) Πέμπτη
10/6/2010
07:30-10:00  
207 Σχέδιο Μόδας --------------- ------------- ----------- --------------
208 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων --------------- ------------- ----------- --------------

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
250 Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
251 Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
252 Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
253 Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
254 Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
255 Μετρήσεις Ποσοτήτων Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
256 Αρχιτεκτονικό και Προοπτικό Σχέδιο/Διακόσμηση Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
257 Τεχνολογία Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
258 Τεχνολογία και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
259 Τεχνολογία και Εργαστήρια Διακοσμητικής Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
260 Τεχνολογία και Εργαστήρια Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
261

Τεχνολογία Παραγωγής και Προώθησης Ειδών Ένδυσης

Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
262 Λογιστική Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
263 Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
264 Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
265 Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30
266 Τεχνολογία Κομμωτικής Πέμπτη
27/5/2010
11:00-13:30

Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
300 Μηχανουργική Τεχνολογία Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
301 Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
302 Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
303 Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρολογικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ξενοδ. -------------- ------------- ----------- --------------
304 Τεχνολογία Αυτοκινήτων Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
305 Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/ Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
306 Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
307 Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
308 Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
309 Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
310 Γεμολογία Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
311 Τεχν. & Εργ. Μηχανολογικού Εξοπλ. Ξενοδοχειακών Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ ------------- ------------ ----------- --------------
312 Τεχνική Πωλήσεων Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
313 Δακτυλογραφία με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
314 Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
315 Τεχνολογία Ανθοκομία - Κηποτεχνία Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30
316 Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής Παρασκευή
4/6/2010
11:00-13:30

Σχέδιο Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ)
Κωδ. Μάθημα Ημερομηνία Ώρα Θέματα Λύσεις
350 Μηχανολογικό Σχέδιο Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
351 Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
352 Μηχανολογικό Σχέδιο Μεταλλικών Κατασκευών Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
353 Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό/Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
354 Στατικό Σχέδιο Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
355 Σχέδιο Επίπλου και Ξυλουργικών Κατασκευών Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
356 Ελεύθερο Σχέδιο Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30      
357 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30
358 Σχέδιο Μόδας Τρίτη
1/6/2010
11:00-13:30    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας