Υπηρεσία Εξετάσεων  
Έντυπα

Διάφορες Εξετάσεις
Αίτηση για εισαγωγή υποψηφίων στο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων - Γαλακτοκομική Σχολή
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκυπρίων Εξετάσεων)
Αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Επιτηρητών
Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2023
Εξετάσεις Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδας
Αίτηση για συμμετοχή στις Εξετάσεις 2023 για διεκδίκηση θέσης στα Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας
Εξετάσεις Τμήματος Καλών Τεχνών ΤΕΠΑΚ
Αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) 2023
Εξέταση για απόκτηση Πιστοποιητικού Διαφόρων Επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας
Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαφόρων Επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας
Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Δακτυλογραφίας - Στενογραφίας
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης
Έντυπα Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης
Eξετάσεις Ελλήνων Ομογενών στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας
Βεβαίωση Φοίτησης για Ομογενείς (Π2)
Βεβαίωση Δικαιώματος Εισαγωγής σε Ανώτατη Σχολή (Ελλήνων Αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων) (Π4)
Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων των Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων
Αίτηση για Πρόσβαση στα Τετράδια Απαντήσεων Διάφορων Εξετάσεων

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας