ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης
Global Education Week
Semaine de l’education a la citoyennete mondiale


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.

Το ΥΠΠΑΝ συνεργάζεται με στενά με το Κέντρο Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, για την προώθηση των στόχων της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο μέσα από την εκπαίδευση της Κύπρου.

Για τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί Διατμηματική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς των Διευθύνσεων του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπρόσωπο του Επίτροπου του Πολίτη, εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας και εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Σκοπός της Επιτροπής είναι να συντονίζει και να προωθεί δράσεις για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών γενικότερα για τα πολλαπλά προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και την εμπλοκή τους σε δράσεις, που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και της ειρήνης και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.


  
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας