ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και ΤεχνώνΣύμφωνα με τον περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμο του 2017 η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ιδρύεται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες στα γράμματα και στις τέχνες και η εστία των πλέον διακεκριμένων Κυπρίων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών.

Για τη σύσταση, την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τετραμελή Ιδρυτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Ακαδημαϊκούς Λουκά Χριστοφόρου, Χριστόφορο Πισσαρίδη, Κυριάκο Νικολάου και Βάσο Καραγιώργη.Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας