ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εξεταστικά δοκίμια και Λύσεις Εξεταστικών Δοκιμίων


Γαλλικά

2023
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6    
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 4 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 5 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2022
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5    
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 4 - Ενήλικες

2021
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2    
Γαλλικά Επίπεδο 1    
Γαλλικά Επίπεδο 2    
Γαλλικά Επίπεδο 3    
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 4 - Ενήλικες    
Γαλλικά Επίπεδο 5 - Ενήλικες    
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2020
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2    
Γαλλικά Επίπεδο 1    
Γαλλικά Επίπεδο 2    
Γαλλικά Επίπεδο 3    
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 4 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 5 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2019
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 3 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 4 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2018
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 3 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2017
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες

2016
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες

2015
Τίτλος Μαθήματος Δείγματα Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες  
Γαλλικά Επίπεδο 5 - Ενήλικες  
Γαλλικά Επίπεδο 6 - Ενήλικες  

2014
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Δ2
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες

2013
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Primaire
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6

2012
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Primaire
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες

2011
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Primaire
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες

2010
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Primaire
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3  
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες

2009
Τίτλος Μαθήματος Θέματα Λύσεις
Γαλλικά Επίπεδο Primaire  
Γαλλικά Επίπεδο 1
Γαλλικά Επίπεδο 2
Γαλλικά Επίπεδο 3
Γαλλικά Επίπεδο 4
Γαλλικά Επίπεδο 5
Γαλλικά Επίπεδο 6
Γαλλικά Επίπεδο 7
Γαλλικά Επίπεδο 1 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 2 - Ενήλικες
Γαλλικά Επίπεδο 3 - Ενήλικες

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας