ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Επικοινωνία

Δρ Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους - ΠΛΕ, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Τηλέφωνο: 22800931
Τηλεμοιότυπο: 22305117
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ysea@schools.ac.cy, eirodosthenous@schools.ac.cy
Διεύθυνση: Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας