ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Κλάδοι και Ειδικότητες

Θεωρητική Κατεύθυνση
Κάντε κλικ στις πιο κάτω Ειδικότητες ανά Κλάδο για πληροφορίες σχετικά με την Ειδικότητα, τους Ακαδημαϊκούς Προορισμούς, το φάσμα των Κλάδων Πρόσβασης σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, τα Εργαστηριακά και Τεχνολογικά Μαθήματα όπως και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά έτος φοίτησης.

Το ΝΕΟ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της κάθε Ειδικότητας στη στήλη Α, εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην Α΄τάξη για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της κάθε Ειδικότητας στη στήλη Β, εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στη Β΄και Γ΄τάξη για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024.

  Κλάδος Μηχανολογίας
Α'
Β΄- Γ΄
ΘΜΓ Γενική Μηχανολογία
ΘΜΕ Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων
ΘΜΟ Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων
ΘΜΦ Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου
       
  Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΘΗΜ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΘΗΥ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες
ΘΗΨ Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός
ΘΗΑ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας    
       
  Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικης
ΘΔΜ Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
       
  Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΘΕΞ Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
ΘΕΓ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
ΘΕΔ Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου
ΘΕΕ Σχεδιασμός Ενδυμάτων
       
  Κλάδος Γεωπονίας
ΘΓΠ Φυτική Παραγωγή (Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες -  Ζωική Παραγωγή)
ΘΓΑ Ανθοκομία - Αρχ. Τοπίου    
       
  Κλάδος Υπηρεσιών
ΘΥΤ Τουριστικά
ΘΥΛ Λογιστικά
       
  Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας
ΘΞΜ Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας
       
  Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων
ΘΒΣ Βιομηχανικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
ΘΒΤ Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Παραγωγή Μέσω Η/Υ (CAD/CAM)
       
  Κλάδος Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων    
ΘΝΝ Ναυτικοί 
ΘΝΜ Μηχανικοί Πλοίων
       
  Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής    
ΘΑΑ Αισθητική 
       
  Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας    
ΘΟΑ Αμπελουργία - Οινοποοιία
       
  Κλάδος Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας    
ΘΤΓ Ειδικότητα Γαλακτοκομία-Τυροκομία    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας