ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ενημέρωση
Κατάλογοι Σχολείων

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία
Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας