ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οικοσελίδα
Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας. Η ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος με νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης, νέα γνωστικά αντικείμενα, αναβαθμισμένες υποδομές και αναπροσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι επιβεβλημένη.

Η αναμόρφωση αυτή στην Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, μπορεί να συντελεστεί και στα πλαίσια του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ).

Η σταδιακή και καλά μελετημένη εισαγωγή του θεσμού του ΠΟΣ συμβάλλει ουσιαστικά στον στόχο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) για ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας μας. Η χρησιμότητα του θεσμού είναι σήμερα ευρέως αποδεχτή.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 λειτουργούν 228 Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, 142 Δημοτικά, 78 Νηπιαγωγεία και 8 Ειδικά Σχολεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τους σκοπούς, τους στόχους και το πρόγραμμα του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου/ Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο 13/11/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας