ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές στα νηπιαγωγεία

Δικαίωμα εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή εθνικότητας, τα οποία διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο.

Με τροποποίηση των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμων, τον Ιανουάριο του 2019, και με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 84.078 και ημερομηνία 9.1.2018, η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση καθορίστηκε στα 4 χρόνια και 8 μήνες και η υποχρεωτική προδημοτική τάξη στα 5 χρόνια. Η Απόφαση προνοούσε τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας εγγραφής για την προδημοτική τάξη και ως εκ τούτου εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στα 4 χρόνια και 10 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 στα 5 χρόνια. Τα παιδιά της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης εγγράφονται και γίνονται αμέσως δεκτά στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Εξυπηρέτηση του Πολίτη – Προδημοτική Εκπαίδευση».

Δικαίωμα αίτησης για εγγραφή στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν και παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν. Οι αιτήσεις των παιδιών αυτών μελετώνται εάν στα δημόσια τμήματα παραμένουν κενές θέσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και μετεγγραφών των παιδιών της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης. Οι διαθέσιμες θέσεις παραχωρούνται στα παιδιά αυτής της ηλικίας, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων. Προτεραιότητα εγγραφής έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας τριών χρονών και άνω, εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Εξυπηρέτηση του Πολίτη – Προδημοτική Εκπαίδευση».

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας