ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Οικοσελίδα


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.), υιοθετώντας το διαπολιτισμικό μοντέλο, έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με στόχο την αλληλοαποδοχή, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και την εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών. Μέσα από την υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκεται η ομαλή ένταξη των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και η αποτελεσματικότερη επικοινωνία, παρέχοντας εκπαίδευση μέσω της προσφοράς ενισχυμένων και διαφοροποιημένων προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα της Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υπάρχει αναρτημένο υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο στις ανάγκες των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Προτρέπονται και τα σχολεία όπως αποστείλουν υλικό ή/και άλλες καλές πρακτικές που θεωρούν ότι είναι χρήσιμα και μπορεί να αξιοποιηθούν και από άλλους εκπαιδευτικούς. Η δική σας συμμετοχή και συνεργασία θα μας βοηθήσει να εμπλουτίσουμε το διαθέσιμο υλικό προς όφελος των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τον σύνδεσμο "Επικοινωνία", για να μεταφέρετε τις δικές σας ιδέες, απόψεις, αλλά και σχετικό υλικό.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας