ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝΣας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) , στην οποία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο του θεσμού των τετραμήνων.

Η αξιολόγηση τετραμήνων θα εφαρμοστεί τη σχολική χρονιά 2020-2021, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Α΄ και Β΄τάξης Λυκείου και ΤΕΣΕΚ.

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/μαθήτριες και οι γονείς/κηδεμόνες.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας