ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΟικοσελίδαΤα Αναλυτικά και τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών συνιστούν τους θεμελιώδεις πυλώνες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του για εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, που εγκαινίασε τη σχολική χρονιά 2014-15 – πέτυχε τη διαμόρφωση και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο Νέου Ωρολογίου Προγράμματος, και την αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι καινοτομίες αυτές αρχίζουν να εφαρμόζονται από τη σχολική χρονιά (2015-16).

Η προσπάθεια για διαμόρφωση νέων, σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων ξεκίνησε από το 2008, ενώ το 2013 η παρούσα Κυβέρνηση ανέθεσε την αξιολόγησή τους σε Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής (Ιούλιος 2014), πραγματοποιήθηκε, κατά τη σχολική χρονιά 2014-15, αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη βάση Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας. Η νέα πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από τη σχολική χρονιά 2015-16. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής θα τύχουν ενημέρωσης και επιμόρφωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, ενώ οι Δείκτες, αφού εφαρμοστούν και αξιολογηθούν, αναμένεται να οριστικοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας,Αθλητισμού και Νεολαίας