ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2012-2014

Σχέδιο Δράσης

Περιγραφή Έργου

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Σχέδιο Δράσης: Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-2014 26/03/2013
Οδηγός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 26/03/2013
Φιλμάκι 26/03/2013
Eνημερωτικό έντυπο  29/01/2013
Ενημερωτικό Δελτίο 1, Ιούλιος 2013 07/08/2013
Ενημερωτικό Δελτίο 2, Ιούλιος 2014  28/08/2014
Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων (PIAAC)
Δελτίο Τύπου Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης για έρευνα PIAAC, ΠΙΚ


10/10/2013


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας