ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Σχολική Χρονιά 2023 - 2024
Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ενημερωτικά Έντυπα
YΠΑΝ ΔΔΕ ΘΔΣ01 Ανακοίνωση Λειτουργίας Θερινών Δημόσιων Σχολείων 21/05/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΘΔΣ02 Ενημερωτικός Οδηγός για τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Θερινά Δημόσια Σχολεία (Θ.Δ.Σ.)» 21/05/2024
Έντυπα για Σχολεία / Γονείς
YΠΑΝ ΔΔΕ ΘΔΣ03 Αίτηση για δήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή παιδιού σε θερινό δημόσιο δημοτικό σχολείο και δημόσιο νηπιαγωγείο 21/05/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΘΔΣ04 Έγκριση/ Μη έγκριση παιδιού για συμμετοχή σε Θερινό Δημόσιο Σχολείο (Θ.Δ.Σ.) 21/05/2024
FIMAS Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS 18/05/2022

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας