ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ενημέρωση
Έντυπα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Δημοτικά/Ειδικά Σχολεία
και Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ01 Δήλωση Ενδιαφέροντος - Πληροφορίες 04/06/2024
YPAN DDE POS01 (EN) Expression of Interest - Information (English) 04/06/2024
YPAN DDE POS01 (BG) Expression of Interest - Information (Bulgarian) 04/06/2024
YPAN DDE POS01 (RO) Expression of Interest - Information (Romanian) 04/06/2024
YPAN DDE POS01 (RU) Expression of Interest - Information (Russian) 04/06/2024
YPAN DDE POS01 (AR) Expression of Interest - Information (Arabic) 04/06/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 02 Έγκριση Εγγραφής 13/09/2023
YPAN DDE POS 02 (EN) Registration Approval (English) 15/12/2023
YPAN DDE POS 02 (BG) Registration Approval (Bulgarian) 15/12/2023
YPAN DDE POS 02 (RO) Registration Approval (Romanian) 15/12/2023
YPAN DDE POS 02 (RU) Registration Approval (Russian) 15/12/2023
YPAN DDE POS 02 (AR) Registration Approval (Arabic) 15/12/2023

Σύνδεσμοι Γονέων
Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 03 Δήλωση Ενδιαφέροντος για Εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου 13/09/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 04Α Προσφορές για αγορές εξοπλισμού - Ψυγεία 13/09/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 04Β Προσφορές για αγορές εξοπλισμού - Τραπέζια φαγητού 13/09/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 04Γ Προσφορές για αγορές εξοπλισμού - Καρέκλες 13/09/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 04Δ Προσφορές για αγορές εξοπλισμού - Δίσκοι φαγητού 13/09/2023

Ενημερωτικά Έντυπα
Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YΠΑΝ ΔΔΕ ΠΟΣ 05 Διαιτολόγιο για τη σίτιση των παιδιών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ) 13/09/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας