ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Έντυπα

Έντυπο Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ενημερωτικά Έντυπα
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 01 Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 02 Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 03 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διατροφής Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 04 Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Θερινών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 05 Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Θερινών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ 06 Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διατροφής Θερινών Κατασκηνώσεων 27/04/2023
Κοινά Έντυπα Διαφόρων Προγραμμάτων
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Γ01 Σημείωμα Υγείας 12/04/2024
FIMAS Εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω του FIMAS 19/02/2021
Έντυπα Προγράμματος Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Ε01 Αίτηση συμμετοχής στις Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Ε02 Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Ε03 Δείγμα πληροφοριακού εντύπου προς τους γονείς 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Ε04 Συνοδευτική επιστολή προς το Λογιστήριο του ΥΠΑΝ για πληρωμή 27/04/2023
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ ΓΛ63 Δελτίο είσπραξης για πληρωμή στις Επαρχιακές Διοικήσεις 27/04/2023
Έντυπα Προγράμματος Θερινών Κατασκηνώσεων
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Θ01 Αίτηση συμμετοχής στις Θερινές Κατασκηνώσεις 24/01/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Θ02 Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για συμμετοχή στις Θερινές Κατασκηνώσεις 12/04/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Θ03 Ενημέρωση γονέων για τις Θερινές Κατασκηνώσεις 12/04/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Θ04 Έντυπο δήλωσης συμμετοχής 12/04/2024
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Θ05 Αρχική ενημέρωση γονιών για εκδήλωση ενδιαφέροντος 24/01/2024
Έντυπα Προγράμματος Αποστολών στο Εξωτερικό
YΠΑΝ ΔΔΕ ΥΚ Α01 Έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων για τις αποστολές στο εξωτερικό 26/04/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας