ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ


Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υ.Π.Α.Ν., που υπάγεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, οργανώνει και λειτουργεί δύο προγράμματα στην ιδιόκτητη κατασκήνωση του Προδρόμου: τις Εκπαιδευτικές και τις Θερινές Κατασκηνώσεις για παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου. Παράλληλα, οργανώνει και λειτουργεί άλλα δύο προγράμματα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ανταλλαγών: Το πρόγραμμα της αποστολής παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και άλλες χώρες και το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών από την Ελλάδα καθώς και ομογενών παιδιών από άλλες χώρες (Αγγλία, Αίγυπτος, Αυστραλία, Β. Ήπειρος, Παλαιστίνη, Ουκρανία, Ρωσία).

Σκοπός των προγραμμάτων των Εκπαιδευτικών και των Θερινών Κατασκηνώσεων είναι να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά δημοτικών σχολείων, από την Κύπρο και άλλες χώρες, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον, να αποκτήσουν ορθές στάσεις συμπεριφοράς, να αναπτύξουν σχέσεις και φιλία με τα συνομήλικά τους παιδιά Ειδικότερα τα παιδιά από άλλες χώρες, να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή ιστορία, να γνωρίσουν την Κύπρο και την κουλτούρα της.

Οι Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις λειτουργούν σε δύο περιόδους: πέντε με έξι πενθήμερες σειρές τον Οκτώβριο – Νοέμβριο και επτά με οκτώ πενθήμερες σειρές τον Απρίλιο – Ιούνιο. Σε αυτές συμμετέχουν συνολικά 1000 περίπου παιδιά από δημοτικά σχολεία της Κύπρου και Ελληνόπουλα της Κυπριακής Παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Θερινές Κατασκηνώσεις λειτουργούν το καλοκαίρι (Ιούνιο- Αύγουστο) σε οκτώ ή εννέα επταήμερες σειρές και μία σειρά για παιδιά της Μαρωνιτικής Κοινότητας. Συνολικά συμμετέχουν 700 περίπου παιδιά της Ε' τάξης από δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υ.Π.Α.Ν. αυξάνει συνεχώς τα προγράμματα φιλοξενίας στην Κύπρο και τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί από το εξωτερικό. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται συνολικά 150 – 200 παιδιά από το εξωτερικό (ηλικίας 10 -12 χρονών) κυρίως από την Ελλάδα, την Κυπριακή Παροικία της Μεγάλης Βρετανίας και παιδιά ομογενών από άλλες χώρες. Η φιλοξενία των αποστολών αυτών γίνεται στην Κατασκήνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας στον Πρόδρομο, παράλληλα με το Πρόγραμμα των Θερινών Κατασκηνώσεων που απευθύνεται σε Κυπριόπουλα. Στους φιλοξενούμενους προσφέρονται 2 επιπλέον ολοήμερες εκδρομές για να γνωρίσουν την Κύπρο, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Ακόμη, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ανταλλαγών με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, οργανώνονται αποστολές παιδιών των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου στην Ελλάδα. Αποστολές στο εξωτερικό οργανώνονται και σε συνεργασία με άλλους επίσημους φορείς (Δήμος Αθηναίων, Δήμος Παρανεστίου, Δήμος Σάμου, Επίτιμο Προξενείο στη Μαριούπολη κτλ.).

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας