ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
2006 Ακρόπολη, Λευκωσία

Τηλέφωνα: 22800600/700

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: axiologisi-tetraminon@schools.ac.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας