ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Προγράμματα Σπουδών

Συγκεντρωτικός πίνακας αλλαγών (Ιούνιος 2018)

Θέμα Αρχείο
Συμβατότητα Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο (Αναθεώρηση Δεικτών Επάρκειας και Επιτυχίας)

Προγράμματα Σπουδών ανά Μάθημα

Γνωστικό Αντικείμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα
2010
Αναθεωρημένοι Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας
Δημοτικό
(ΑΠΡ 2019)
Γυμνάσιο/Λύκειο
(ΣΕΠΤ 2019)
Αγωγή Υγείας  
Βιολογία  
Γεωγραφία
Εικαστικές Τέχνες

Εικαστικά
Θέματα Τέχνης  
Ελεύθερο Προοπτικό  
Εικαστικές Εφαρμογές
Θεατρολογία    
Θρησκευτικά
Μαθηματικά
Μουσική
Ξένες Γλώσσες
  Αγγλικά
  Γαλλικά    
  Γερμανικά  
Ισπανικά
  Ιταλικά  
Ρωσικά
  Τουρκικά  
Οικιακή Οικονομία  
Οικονομική Παδεία
  Εμπορικά    
  Λογιστική  
  Μάρκετινγκ  
  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Οικονομικά  
  Πολιτική Οικονομία  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
Προσχολική Εκπαίδευση  
Σχεδιασμός και Τεχνολογία
Φιλολογικά
  Αρχαία Ελληνικά  
  Ελληνικά  
  Ιστορία
  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή    
  Λατινικά  
  Λογική - Φιλοσοφία  
  Λογοτεχνία
  Νέα Ελληνική Γλώσσα  
Φυσικές Επιστήμες για το Δημοτικό  
Φυσική Αγωγή
Φυσική  
Φωτογραφία  
Χημεία  


Γνωστικό Αντικείμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας
Προδημοτική
Δημοτική Γυμνάσιο/Λύκειο/Τεχνική
Εκμάθηση της  Ελληνικής ως Δεύτερη Γλώσσα


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας,Αθλητισμού και Νεολαίας